DD 1750-skjema - Hvordan laste ned og redigere utfyllbart DD 1750

Sist oppdatert 23. desember 2021 by Tina Clark


Last ned og rediger Fillable DD 1750

Del 1: Generell introduksjon

DD Form 1750, som er kjent som et forsvarsdepartement, er et skjema for pakkeliste som brukes til å holde styr på visse gjenstander av militæret. Det er en liste for å registrere all frakt og forsendelse av utstyr og materialer til og fra militære installasjoner.

DD-skjemaet 1750 krever mye informasjon, inkludert antall bokser, innholdet i boksene, datoen og ordrenummeret for å være nøyaktig og fullstendig for å holde oversikt over militærutstyret.

Pakkelisten kan være flere informasjonssider, avhengig av antall varer som må oppføres. For å holde sidene i orden, skriv sidetallet på skjemaet og hvor mange sider det er totalt.

Siden skjemaet kan være langt og detaljert, kan du få hjelp fra juridisk rådgiver for å hjelpe deg med denne pakkelisten. Dette kan sørge for at du ender opp med et detaljert DD-skjema 1750 med all nødvendig informasjon.

Del 2: Hvordan fylle ut DD-skjema 1750

Skjema DD 1750 PDF angir følgende detaljer:

som pakket;

antall bokser;

Rekvisisjon nummer;

ordrenummer;

sluttvare;

Dato;

detaljert innhold i pakken;

sertifisering av et militært tilsyn (navn, tittel og signatur).

Fremgangsmåte for å fylle DD-skjema 1750

  • Øverste linje: angi navn på personen som gjør pakking;
  • Boks 2a og boks 2b: inneholder henholdsvis rekvisisjonsnummer og ordrenummer;
  • Box 3: hvis det er et komplett sett med komponenter som skal samles til en faktisk sluttvare, må lagernummer og annen relativ informasjon om sluttproduktet telles opp. Ellers, hvis det er reparasjonsdeler eller andre typer komponenter, kan det også staves ut i punkt 3;
  • Box 4: angi datoen;
  • Box 5: angi hvor mange sider dette skjemaet vil kjøre for, og hvilken side i den sekvensen denne spesielle oppføringen er;
  • Kolonne A: fyll ut hvis totalpakken er inneholdt i mer enn en fraktboks;
  • Kolonne B: beskrive den aktuelle varen i pakken (Federal Stock Number (FSN) er foretrukket oppføring.);
  • Kolonne C: angi utgaveenhet for varen;
  • Siste tre kolonner under“KVANTITETER KREVES”: valgfritt. Angi om varen er nødvendig for at hele enheten skal kunne fungere, eller om de er reservedeler.
  • Deretter skriver du ut og signerer DD Form 1750 i siste rad.
DD Form 1750

Del 3: Videoinstruksjoner og hjelp til å fylle ut DD 1750


Del 4: Hurtigveiledning for å fylle ut DD 1750 PDF

Trinn 1: Legg til DD Form 1750 PDF-fil

Last ned og installer PDF-redigeringsprogramvare for Windows - WidsMob ConvertPDF. Åpne DD Form 1750-malen ved å klikke på Åpen eller dra skjemaet direkte til programmet.

Legg til PDF i ConvertPDF

Trinn 2: Konverter DD Form 1750 PDF til Word-format for redigering

Du vil være i standard PDF til Word seksjon. Velge innstillinger på bunnen. Senere kan du se et popup-vindu med navnet på Alternativ. Klikk ord i venstre panel, og sett deretter til å konvertere PDF til word (*.docx) eller word 2003-2007 (*.doc).

Administrer innstillinger for PDF-utdata

Trinn 3: Rediger DD-skjema 1750

Hvis du vil beholde den originale layouten og bevaringen, velg Samme som ressurs på bunnen. Klikk på den enorme Konverter knappen i nedre høyre hjørne. Noen sekunder senere kan du få det konverterte Word-dokumentet vellykket. Deretter kan du redigere denne DD 1750 PDF-filen etter behov.

Vinn nedlasting Mac Last ned