DA 3161 Form - Hvordan laste ned og redigere DA 3161

Sist oppdatert 23. desember 2021 by Tina Clark


Hvordan laste ned og redigere DA 3161

Del 1: Generell introduksjon

DA-skjema 3161 er et amerikansk hærskjema for forespørsel om utstedelse eller avlevering. Skjemaet brukes til å detaljere forsyninger som skal leveres inn eller blir utstedt til en bestemt part.

DA 3161 er tilgjengelig på dokumentasjonsnettstedet til United States Army eller kan leveres gjennom Army of command chain.

Det er viktig at parten som fyller ut DA-skjema 3161 først må identifisere dokumentet som brukes til å rapportere om en innlevering eller et problem.

Del 2: Hvordan fylle ut DA-skjema 3161

Før du fyller ut DA-skjema 3161, merker du av for den aktuelle boksen som tilsvarer bruken av dette skjemaet. Og så må du fylle ut all generell informasjon rundt forespørselen.

Boks 1-2: Identifiser forespørselsnummer og kupongnummer i boksene.

Boks 3-9: Identifiser materialene sendes til, nødvendig dato, prioritet og autorisasjon og all identifiserende informasjon om varene som skal utstedes eller leveres inn.

Box 12: Bekreft all spesifikk informasjon om varene som skal utbetales eller leveres inn. Oppgi varenumre, lagernumre, beskrivelser, mengder, koder, priser og kostnader for hver enkelt vare. Alle nummererte mengder og kostnader må legges til og summeres nederst i ramme 12.

Skjemaet må signeres av den autoriserende part med alle involverte forsyningskjedeansvarlige som signerer ved utstedelse av innlevering av de nevnte forsyningene i skjemaet.

En kopi av DA 3161 skal oppbevares for å føre journal for å sikre at alle varene blir regnskapsført og riktig utstedt gjennom forsyningskjeden.

DA-skjema 3161

Del 3: Videoinstruksjoner og hjelp til å fylle ut DA 3161


Del 4: Hurtigveiledning for å fylle DA 3161 PDF

Trinn 1: Legg til DA Form 3161 PDF-fil

Last ned og installer PDF-redigeringsprogramvare for Windows - WidsMob ConvertPDF. Åpne DA Form 3161-malen ved å klikke på Åpen eller dra skjemaet direkte til programmet.

Legg til PDF i ConvertPDF

Trinn 2: Konverter DA Form 3161 PDF til Word-format for redigering

Du vil være i standard PDF til Word seksjon. Velge innstillinger på bunnen. Senere kan du se et popup-vindu med navnet på Alternativ. Klikk ord i venstre panel, og sett deretter til å konvertere PDF til word (*.docx) eller word 2003-2007 (*.doc).

Administrer innstillinger for PDF-utdata

Trinn 3: Rediger DA-skjema 3161

Hvis du vil beholde den originale layouten og bevaringen, velg Samme som ressurs på bunnen. Klikk på den enorme Konverter knappen i nedre høyre hjørne. Noen sekunder senere kan du få det konverterte Word-dokumentet vellykket. Deretter kan du redigere denne DA 3161 PDF-en i henhold til ditt behov.

Vinn nedlasting Mac Last ned