DA 2404 Form - Hvordan laste ned og redigere DA 2404

Sist oppdatert 23. desember 2021 by Tina Clark


Hvordan laste ned og redigere DA 2404

Del 1: Generell introduksjon

DA-skjema 2404, som brukes av Department of the United States Army og kjent som et utstyrsinspeksjons- og vedlikeholdsark, brukes til å føre en oversikt over alle inspeksjoner som utføres på utstyr som brukes av Forsvaret.

Dette regnearket brukes primært sammen med en tilsvarende teknisk håndbok for utstyret som det jobbes med. Dessuten brukes den også til å liste utstyrets tilstand og alt vedlikehold som gjøres på det.

Dette DA 2404-skjemaet viser det spesifikke elementet som inspiseres, eventuelle problemer eller mangler ved utstyret og hvilke tiltak som skal utføres for å fikse det. Det må signeres og initialiseres av vedlikeholdspersonell når reparasjoner er fullført og ført som en oversikt over inspeksjoner og reparasjoner av utstyr.

Dette skjemaet er tilgjengelig på dokumentasjonsnettsteder for United States Army eller kan leveres av kommandokjeden.

Del 2: Tips for å fylle ut dette DA 2404-skjemaet

1. Fyll ut organisasjonen som arbeider med utstyret i ramme 1 og identifiser utstyret som skal inspiseres eller bearbeides fra ramme 2 til 6.

Forsikre deg om å oppgi utstyrsnomenklatur og modell i rute 2. Inkluder kjørelengde, timer, varme starter eller annet måleinstrument på utstyret for å identifisere relevant informasjon om driften.

2. Identifiser alle tekniske håndbøker som er brukt i inspeksjonen og vedlikeholdet i boks 7. Hvis mer enn to håndbøker brukes, kan du se dem i et tilleggsark som er vedlagt på slutten av DA Form 2404.

Vedlikeholdsleverandøren eller inspektøren vil signere og datere i rute 8 for å bekrefte skjemaet. Videre registrerer du tjenestetiden i ramme 10.

3. Resten av regnearket brukes til å liste opp og identifisere gjenstandene som er inspisert og vedlikeholdsregistrene. Hvert varenummer og deres status vil bli oppført i boksene a og b hver for seg.

Problem med mangler og mangler ved utstyret må identifiseres i kolonne c. Nødvendige korrigerende tiltak bør være oppført i kolonne d. Etter adressering må hvert element signeres med initialene til vedlikeholdspersonalet i kolonne e.

4. Den utfylte DA Form 2404-posten skal oppbevares sammen med utstyret for videre referanse i fremtidige vedlikeholdshendelser, og en kopi skal oppbevares av vedlikeholdsgruppen for å føre en aktiv oversikt over alle inspeksjoner og vedlikehold utført på utstyret.

DA 2404 Skjema

Del 3: Videoinstruksjoner og hjelp til å fylle ut DA 2404


Del 4: Hurtigveiledning for å fylle DA 2404 PDF

Trinn 1: Legg til DA Form 2404 PDF-fil

Last ned og installer PDF Editor for Windows - WidsMob ConvertPDF. Åpne DA Form 2404-malen ved å klikke på Åpen eller dra skjemaet direkte til programmet.

Legg til PDF i ConvertPDF

Trinn 2: Konverter DA Form 2404 PDF til Word-format for redigering

Du vil være i standard PDF til Word seksjon. Velge innstillinger på bunnen. Senere kan du se et popup-vindu med navnet på Alternativ. Klikk ord i venstre panel, og sett deretter til å konvertere PDF til word (*.docx) eller word 2003-2007 (*.doc).

Administrer innstillinger for PDF-utdata

Trinn 3: Rediger DA-skjema 2404

Hvis du vil beholde den originale layouten og bevaringen, velg Samme som ressurs på bunnen. Klikk på den enorme Konverter knappen i nedre høyre hjørne. Noen sekunder senere kan du få det konverterte Word-dokumentet vellykket. Fyll inn din personlige informasjon i den tilsvarende tomme.

Vinn nedlasting Mac Last ned