WidsMob AVIF FAQ

1Hva er AVIF-format?
AVIF er et bildefilformat som lagrer både stillbilder og animerte bilder. Den animerte AVIF-en bruker AVIF-er som filtypen. Den bruker tapsfri eller tapsgivende komprimering. AVIF står for AV1 Image File Format på grunn av bruken av AV1-komprimering.
2Hvorfor kan jeg ikke eksportere bilder til AVIF-er i batch?
Sørg for at du har valgt de animerte GIF- eller WebP-filene i stedet for stillbilder. Etter det kan du velge AVIF som utdatafilformat for å konvertere GIF/WebP til AVIF.

WidsMob-støtte