WidsMob SLUTTBRUKERLISENSAVTAL

VIKTIG: DETTE ER LISENS, IKKE SALG

Denne WidsMob lisensavtalen for sluttbrukere (avtale eller lisens eller EULA) er mellom sluttbrukeren (heretter referert til som deg eller lisensinnehaveren), og WidsMob Technology Co., Limited, utvikleren og eieren av programmet og programvaren (heretter referert til som Lisensiert programvare eller WidsMob eller programvare).

VIKTIG: MED NEDLASTING, TILGANG, INSTALLASJON ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN, DOKUMENTASJON, SAMLINGER FRA WIDSMOB-EFFEKTSBUTIKEN (samlet "PROGRAMVARE") GODKJENTER DU Å BUNDES AV FØLGENDE BETINGELSER OG BETINGELSER I DENNE AVTALEN.

Les denne avtalen nøye før du laster ned eller installerer programvaren. Det er viktig å være oppmerksom på slike klausuler, inkludert men ikke begrenset til artikkel 5, 6, 14, 15, 16 med spesiell skrift. Hvis du er uenig i eller har spørsmål angående denne SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN (EULA), kan du kontakte WidsMob. Enhver installasjon, kopiering, tilgang til eller bruk av den lisensierte programvaren av deg ("lisensinnehaveren") utgjør en aksept og et løfte om å overholde alle vilkårene i denne lisensavtalen.

VILKÅR OG BETINGELSER:

1. LISENSIERT PROGRAMVARE

Den "lisensierte programvaren" inkluderer alt innholdet i filene, disken (e), CD-ROM (er), DVDer eller andre medier som denne lisensavtalen er gitt for, inkludert men ikke begrenset til: tredjeparts datamaskininformasjon eller programvare at lisensgiveren har lisensiert for inkludering i den lisensierte programvaren; skriftlig materiale eller filer knyttet til den lisensierte programvaren ("dokumentasjon"); skrifter; endrede versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av den lisensierte programvaren, hvis noen.

2. TILDELING AV LISENSEN

Med forbehold for vilkårene i denne avtalen gir WidsMob deg (en person) den begrensede, tilbakekallbare, personlige, ikke-eksklusive og ikke-overførbare retten til å laste ned, installere og aktivere programvaren på to separate datamaskiner utelukkende for din personlige , privat og ikke-kommersiell bruk, med mindre du har kjøpt en kommersiell lisens fra WidsMob. Å dele programvaren med andre, eller å la andre se innholdet i denne programvaren, er i strid med lisensen. Du kan ikke gjøre programvaren tilgjengelig over et nettverk eller på noen måte levere programvaren til flere brukere, med mindre du har kjøpt en flerbrukerlisens fra WidsMob på forhånd. WidsMob forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen.

3. LISENSBEGRENSNINGER

1. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å modifisere, tilpasse, oversette, viderelisensiere, leie, lease eller låne hele eller deler av den lisensierte programvaren eller dokumentasjonen.

2. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å lage avledede verk fra hele eller deler av den lisensierte programvaren eller dokumentasjonen; og lisensinnehaver kan ikke reversere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden til den lisensierte programvaren.

3. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å bruke en tidligere versjon av den lisensierte programvaren etter å ha mottatt en medieerstatning eller oppgradert versjon som erstatning for en tidligere versjon (i så fall må lisensinnehaver ødelegge den tidligere versjonen).

4. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å bruke den lisensierte programvaren i drift av virksomheter, fly, skip, kjernefysiske anlegg, livsstøttemaskiner, kommunikasjonssystemer eller annet utstyr der programvarens svikt kan føre til personskade, død eller miljøskader.

5. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å fjerne eller tilsløre lisensgiverens copyright- eller varemerkevarsler, eller copyright- og varemerkevarsler fra tredjeparter som lisensgiveren har tatt med i den lisensierte programvaren eller dokumentasjonen.

6. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å bruke den lisensierte programvaren til å være vert for applikasjoner for tredjeparter, som en del av en ordning for administrasjon, timesharing, tjenesteleverandør eller servicebyrå.

7. Lisensinnehaver kan ikke og godtar ikke å gjøre det mulig for andre å bruke den lisensierte programvaren på noen måte som er ulovlig eller ikke autorisert av denne lisensavtalen.

8. Lisensinnehaver kan ikke bruke andre musikkspor, elementer, bilder, videoer som ikke er levert av WidsMob i programvaren med mindre du har fått lisens eller tillatelse eller fullmakt til å bruke dem.

9. Lisensinnehaver kan ikke bruke noe musikkspor, elementer, bilder, videoer i programvaren (inkludert samlinger fra Effects Store) kommersielt eller på annen måte som ikke er gitt i denne avtalen.

4. INSTALLASJON

Lisensinnehaver kan installere en kopi av den lisensierte programvaren på en datamaskin. Lisensinnehaveren må være den primære brukeren av datamaskinen som den lisensierte programvaren er installert på. Denne avtalen skal gjelde for alle installasjoner av den lisensierte programvaren. Installasjon av den lisensierte programvaren på tre eller flere datamaskiner er forbudt. Lisensinnehaveren kan kjøpe og installere flere lisenser hvis lisensinnehaver ønsker å installere programvare på to eller flere datamaskiner. Lisensinnehaver er eneansvarlig for alle utgifter som påløper ved lisensinnehaverens installasjon og bruk av den lisensierte programvaren.

5. PROGRAM FOR FORBEDRING AV PROGRAMVAREN

WidsMob er forpliktet til å beskytte personvernet ditt til enhver tid, med mindre annet er angitt i denne avtalen. Denne erklæringen forklarer den anonyme datainnsamlingsprosessen og brukspraksis for WidsMobs programvare for forbedring av programvaren.

For å tilby og forbedre programvaren, dens funksjoner og brukeropplevelse, vil vi automatisk samle inn, vedlikeholde, behandle og bruke informasjon om måten de forskjellige modulene og funksjonene til WidsMob-programvaren blir brukt på. Informasjon blir også samlet inn anonymt for formålet med statistisk analyse om programvarebruk.

Vi vil bare bruke slik informasjon for å gi sluttbrukerne den best mulige programvareopplevelsen. De innsamlede dataene vil ikke bli avslørt, delt, solgt, handlet eller leid til noen tredjepart for markedsføringsformål. For brukere som ikke ønsker å aktivere denne tjenesten, kan du velge bort menyen for avanserte alternativer under installasjonsprosessen.

6. AKTIVERING

Den lisensierte programvaren inneholder teknologiske tiltak som er utformet for å forhindre ulisensiert eller ulovlig bruk. Den lisensierte programvaren kan inneholde håndhevelsesteknologi som begrenser lisensinnehaverens mulighet til å installere og avinstallere den lisensierte programvaren på en maskin til et begrenset antall ganger, for et begrenset antall datamaskiner og for en definert tidsperiode som er angitt av den kjøpte lisensen. Den lisensierte programvaren kan kreve aktivering under installasjonen og i dokumentasjonen. Hvis noen av slike aktuelle aktiveringsprosedyrer ikke følges, kan den lisensierte programvaren bare fungere i en begrenset periode. Hvis aktivering er nødvendig, men lisensinnehaveren ikke fullfører aktivering innen den begrensede tidsperioden som er angitt i dokumentasjonen eller forklart under installasjonen, vil den lisensierte programvaren slutte å fungere til aktivering er fullført, og da vil funksjonaliteten bli gjenopprettet. Hvis lisensinnehaver har problemer med aktiveringsprosessen, kan lisensinnehaver kontakte lisensgiverens kundeservice for support.

7. EVALUERINGSKOPIER

Lisensinnehaver kan få en evalueringskopi av den lisensierte programvaren gratis i en begrenset periode ("Evalueringskopien"). Enkelte funksjoner og / eller funksjonalitet til den lisensierte programvaren kan være låst eller utilgjengelig i evalueringskopien. For å dra nytte av alle funksjonene og funksjonene til den lisensierte programvaren, må lisensinnehaveren kjøpe en gyldig lisensaktiveringsnøkkel. Fra det øyeblikket lisensinnehaver aktiverer lisensiert programvare med en gyldig lisensnøkkel, skal evalueringskopien ikke lenger betraktes som en evalueringskopi, og alle vilkårene i denne avtalen begynner å gjelde i sin helhet.

8. VARIG

Det finnes flere typer lisenser som lisensinnehaver kan velge å kjøpe. Hvis lisensinnehaveren velger å kjøpe en livstidslisens, kan du bruke den til den avsluttes. Hvis du velger å kjøpe en lisens for en bestemt periode, kan du bare bruke den i den bestemte perioden. Du kan når som helst si opp lisensen ved å ødelegge programvaren sammen med alle kopier av den. Lisensen vil bli avsluttet automatisk eller på annen måte opphøre å være effektiv hvis du ikke overholder noen vilkår eller betingelser i denne avtalen. Du skal ødelegge og slutte å bruke programvaren, sammen med alle kopier av den umiddelbart etter lisensens avslutning.

9. LISENSoverføring

Lisensinnehaver kan ikke leie, lease, låne, selge, tildele, underlisensiere, distribuere eller overføre den lisensierte programvaren eller lisensen gitt av denne EULA uten forutgående skriftlig samtykke fra lisensgiveren.

10. PROGRAMVAREOPDATERINGER

Lisensgiver kan levere lisensinnehaver programvareoppdateringer og / eller innholdsoppdateringer fra tid til annen uten kostnad i løpet av denne avtalen. Lisensgiveren kan, etter eget skjønn, bestemme om lisensinnehaver kan få programvareoppdateringer og / eller innholdsoppdateringer gratis eller lisensinnehaveren må betale for oppdateringene. For formålene med dette betyr "oppdatering" en ny versjon av den lisensierte programvaren som inneholder tekniske endringer, oppdatert informasjon, endret funksjonalitet eller andre endringer som er ment av lisensgiveren å forbedre eller legge til, slette eller på annen måte modifisere ethvert aspekt av lisensiert Programvare. "Innholdsoppdatering" betyr en oppdatering av innholdet som brukes av den lisensierte programvaren, og som kanskje må oppdateres fra tid til annen. Hvis den lisensierte programvaren er en oppdatering til en tidligere versjon, må lisensinnehaver ha en gyldig lisens til den forrige versjonen. Enhver oppdatering gitt av lisensgiveren til lisensinnehaveren gjøres på lisensutvekslingsbasis slik at lisensinnehaver godtar, som en forutsetning for å motta en oppdatering, at lisensinnehaver vil si opp alle rettighetshavers rettigheter til å bruke en hvilken som helst tidligere versjon av den lisensierte programvaren. Imidlertid kan lisensinnehaver fortsette å bruke den forrige versjonen bare for å hjelpe til med overgangen til den oppdaterte versjonen. Når en oppdatering er utgitt, kan lisensgiveren opphøre service eller støtte for tidligere versjoner, uten varsel til lisensinnehaveren. Programvareoppdateringer og / eller innholdsoppdateringer kan leveres via den lisensierte programvaren eller på lisensgiverens nettsteder. Denne lisensen tillater ikke lisensinnehaver å skaffe seg og bruke en programvareoppgradering og / eller en ny lisensiert programvareversjon. Den lisensierte programvaren kan kreve innholdsoppdateringer for å fungere effektivt. Lisensgiveren kan legge til nye funksjoner, musikkspor, elementer, bilder, videoer eller slette originale funksjoner, musikkspor, elementer, bilder og videoer i oppdateringsprogramvaren eller oppgraderingsprogramvaren.

11. EIENDOM FOR INTELLEKTUELL EIENDOM

Den lisensierte programvaren og eventuelle autoriserte kopier som lisensinnehaveren lager er immateriell eiendom og eies av lisensgiveren og av tredjeparter hvis immaterielle rettigheter er lisensiert til lisensgiveren. Strukturen, organisasjonen og koden til den lisensierte programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon fra lisensgiveren og slike tredjeparter. Den lisensierte programvaren er beskyttet av lov, inkludert uten begrensning, lovene om opphavsrett til Folkerepublikken Kina og USA og andre land, og av internasjonale traktatbestemmelser. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i denne EULA, gis ikke lisensinnehaver noen immaterielle rettigheter over den lisensierte programvaren. Lisensinnehaver kan ikke avgi eller offentliggjøre noen offentlig uttalelse angående den lisensierte programvaren eller lisensgiveren uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra lisensgiveren.

12. STØTTE

Lisensgiveren er ikke forpliktet av denne lisensavtalen til å gi lisensinnehaveren noen tekniske støttetjenester knyttet til den lisensierte programvaren; Imidlertid kan lisensinnehaver be om ytterligere støttetjenester mot en ekstra kostnad eller få gratis e-poststøtte ettersom lisensgiveren kan tilby fra tid til annen i løpet av denne lisensavtalen. E-poststøtte inkluderer forretningsprioritert teknisk assistanse for installasjon og feilsøking, og oppgradering og vedlikeholdsdekning.

13. AVSLUTNING AV WIDSMOB

Med forbehold for vilkårene og betingelsene i artikkel 8, vil WidsMob være berettiget til å si opp denne EULA med virkning umiddelbart etter å ha gitt skriftlig varsel til lisensinnehaveren under følgende omstendigheter; hvis lisensinnehaver begår et vesentlig brudd på noen av sine forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen som ikke er i stand til å avhjelpe, eller hvis lisensinnehaveren begår et vesentlig brudd på noen av sine forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen, som ikke utbedres innen femten (15) kalenderdager etter mottak av varsel fra WidsMob. Oppsigelse av denne lisensavtalen berører ikke noen av rettighetene, forpliktelsene eller forpliktelsene som er påløpt før oppsigelsen, eller som er ment å fortsette å ha virkning etter oppsigelsen.

14. INGEN GARANTI PÅ LISENSIERT PROGRAMVARE

DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN LEVERES TIL LISENSHAVER "SOM DET ER." LISENSIEREN, OG LISENSIER LEVERANDØRENE, KONSERN, AGENTER, MEDARBEIDERE GIR INGEN GARANTI FOR BRUK ELLER YTELSE. LISENSIEREN, OG LISENSIEREN MEDFØLGER, GIR INGEN GARANTIER, BETINGELSER, REPRESENTASJONER ELLER VILKÅR (UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT OM LOV, FELLES LOV, TILPASSET, BRUK, ELLER ANDETS) TIL NOE SOM INKLUDERT UTEN BEGRENSNING TIL UTEN GRENSE RETTIGHETER, SALGSMERKELIGHET, INTEGRASJON, TILFREDSLIG KVALITET ELLER EGNETHET TIL NOE SÆRLIGT FORMÅL, UNNTATT FOR OG I DET OMFATTET, AT EN GARANTI KAN IKKE UTELUKKES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOV I LISENSJONER.

DU ER UTTRYKKELIG ERKJENNELSE OG ER ENIG I AT DET, I DET OMFATTET TILLATT MED GJELDENDE LOV, BRUK AV WIDSMOB-PROGRAMVARE ER DIN ENESTE RISIKO, OG HELE RISIKOEN FOR TILFREDSLIG KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET ER MED DEG. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV WIDSMOB ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT SKAL OPPRETTE GARANTI.

PROGRAMVAREN KAN INNEHOLDE “ÅPNE KILDE” -MATERIALER (F. Eks. Noe programvare som er underlagt åpen kildekode, KOPIERING, GNU GENERELT OFFENTLIG LISENS, BIBLIOTEK GENERELL OFFENTLIG LISENS, Mindre GENERELL OFFENTLIG LISENS, MOSLYSE , APACHE ELLER OFFENTLIGE DOMENE-LISENSER ELLER LIKENLISENS). WIDSMOB GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ÅPNE KILDEMATERIALER INNEHOLDT I PROGRAMVAREN. DENNE EULA'S BESTEMMELSER OM BEGRENSNING AV ANSVAR GJELDER.

15. ANSVARSBEGRENSNING

I INGEN HENDELSER VIL LISENSIEREN, ELLER LISENSIERENS KONSERN, ANSATTE, AGENTER ER ANSVARLIG FOR ALLE SKADER, KRAV ELLER KOSTNADER, ELLER FOR EVENTUELLE, INDIREKTE, SPESIELLE, PUNITIVE, TILFELLE SKADER, MISLIGE SKADER SELV HVIS EN REPRESENTANT AV LISENSIEREN ELLER EN AV LISENSIERENS BESLUTTEDE ER RÅDET OM MULIGHETEN AV SÅKE TAP, SKADER, KRAV, ELLER KOSTNADER, ELLER FOR NOE KRAV AV EN TREDJE PART. DENNE BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE GJELDER I DET OMFATTET TILLATT I GJELDENDE LOV I LISENSHAVERENS JURISDIKSJON. LISENSIERENS AGGREGATANSVAR, OG LISENSIERETS ANSATTE, DETS ANSATTE, AGENTER I ELLER I FORBINDELSE MED DENNE EULA, SKAL BEGRENSES TIL AVGIFTER LISENSJONEN ER BETALT FOR LISENSIERT PROGRAMVARE, HVIS INGEN.

HVIS PROGRAMVAREN ER UTSTYRT MED EN TRUTTET, POTENSIELL ELLER FAKTISK KRAV OM OVERTREDELSE AV EN ANNES RETT FOR HVILKE WIDSMOB KAN VÆRE ANSVARLIG, LISENSJONEN GIR PROPPT OG RIMELIG UTFØRING FOR Å SLUTTE Å BRUKE OG SLETTE MAKTIG ), WIDSMOB KAN LEVERE LISENSJEFTER MED UTSKIFTNING ELLER OPPDATERT ELLER MODIFISERT PROGRAMVARE GRATIS. I SÅDAN OMSTENDIGHET SKAL WIDSMOB IKKE Bære ANDRE FORPLIKTELSER FOR DEG.

16. ERSTATNING

LISENTSKAPE SKADER OG LÅSER LISENSOR HARMLESS FRA ALLE OG ALLE KRAV, TAP, FORPLIKTELSER, SKADER, BØTER, STRAFF, KOSTNADER OG UTGIFTER (INKLUDERT LOVGIFTER FRA RETTLIG RETNINGSRETT LISENSHAVERS FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET SKAL OVERLEVE UTLØP ELLER AVSLUTNING AV DENNE AVTALEN.

17. SLUTBRUKER GENERERT INNHOLD

Den lisensierte programvaren gjør det mulig for lisensinnehaveren å legge inn innhold som skal lagres på datamaskinen som den lisensierte programvaren er installert på (slikt innhold skal her kalles "sluttbrukergenerert innhold"). Lisensinnehaver er eneansvarlig for lisensinnehaverens bruk, lagring og avsløring av sluttbrukergenerert innhold. Lisensinnehaver kan bare bruke det sluttbrukergenererte innholdet på en ansvarlig måte, på en måte som er i samsvar med utøvelsen av god dømmekraft. Den lisensierte programvaren kan tillate lisensinnehaveren å legge inn, kopiere, redigere innhold som utgjør ikke-offentlig personlig informasjon om andre enn lisensinnehaveren; Lisensinnehaveren skal ikke bruke, lagre eller utlevere slik informasjon uten uttrykkelig samtykke fra enkeltpersoner som den vedrører. Hvis lisensinnehaver har problemer med å avgjøre om lisensinnehaverens tiltenkte bruk er hensiktsmessig, eller om lisensinnehaver trenger skriftlig tillatelse, eller om andre juridiske spørsmål bør vurderes, oppfordrer lisensinnehaveren sterkt lisensinnehaveren til å søke kompetent juridisk rådgiver. Lisensgiveren vil ikke hjelpe lisensinnehaveren med å ta denne avgjørelsen, og heller ikke lisensgiveren kan gi lisensinnehaver juridisk råd om immaterielle rettigheter eller personvernlover.

Lisensinnehaver kan bare bruke sluttbrukergenerert innhold som tilhører lisensinnehaveren og ikke bryter med andres rettigheter deri. Lisensgiveren vil ikke redigere eller overvåke alt innhold; Rettighetshaver påtar seg derfor eneansvar for overvåking av dette. Lisensinnehaver kan ikke bruke den lisensierte programvaren i forbindelse med innhold som er ulovlig, uanstendig, uanstendig, ærekrenkende, oppmuntrer til rase eller etnisk hat eller krenker andres rettigheter, eller som på annen måte er kritikkverdig.

Lisensinnehaver er ansvarlig for å uavhengig verifisere nøyaktigheten og fullstendigheten av lisensinnehaverens innhold (f.eks. Tekniske illustrasjoner eller diagrammer for driftsveiledninger, delekataloger, skjemaer, skrivediagrammer, monteringsanvisninger, vedlikeholdshåndbøker, arkitektoniske presentasjoner eller annet materiale du oppretter og / eller endrer ved hjelp av Vår programvare).

Lisensinnehaver kan bare bruke sluttbrukergenerert innhold som tilhører lisensinnehaveren og ikke bryter med andres rettigheter deri. Lisensgiveren vil ikke redigere eller overvåke alt innhold; Rettighetshaver påtar seg derfor eneansvar for overvåking av dette. Lisensinnehaver kan ikke bruke den lisensierte programvaren i forbindelse med innhold som er ulovlig, uanstendig, uanstendig, ærekrenkende, oppmuntrer til rase eller etnisk hat eller krenker andres rettigheter, eller som på annen måte er kritikkverdig.

Hvis lisenstaker eller lisensinnehavers advokat fastslår at lisensinnehaver er lovpålagt å innhente skriftlig tillatelse til å bruke deler av det sluttbrukergenererte innholdet, må lisensinnehaver be om tillatelse til reproduksjon, omfordeling eller modifisering av innholdet fra den aktuelle eieren av det aktuelle materialet ( som kan siteres i den lisensierte programvaren). Hvis lisensinnehaver eller lisensinnehavers advokat derimot fastslår at det er tillatt å fortsette og inkluderer sluttbrukergenerert innhold fra den lisensierte programvaren, ber lisensgiveren lisensinnehaveren om å utpeke lisensgiverens varemerke (r) riktig når det refereres til den lisensierte programvaren i varsel eller copyright-del av lisensinnehaverens papir, prosjekt eller produkt. Lisensinnehaver skal holde skadesløsholdelse, holde uskadelig og forsvare Lisensgiveren og Lisensgiverleverandørene for alle krav, skader, advokatsalær, kostnader og søksmål som oppstår fra eller skyldes Lisensinnehaverens bruk eller distribusjon av alt innhold og dets bruk av den lisensierte programvaren.

18. EKSPORTBEGRENSNINGER

Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller reeksportere den lisensierte programvaren til noen land eller territorier som er sanksjonert av FN eller USA. Ved å bruke den lisensierte programvaren, garanterer du at du ikke er lokalisert i slike land.

19. GJELDENDE LOV- OG TVISTERBESLUTNING

Denne avtalen vil bli styrt av lovene i Folkerepublikken Kina uten å gi virkning til lovkonflikten. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres av Hongkong Court of International Arbitration i samsvar med dens effektive regler i den grad det ikke er forbudt av lokal lov i din jurisdiksjon.

SOM ERKJENNER MED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN, ERKJENNER DU AT DU HAR LES OG FORSTÅTT FORENINGEN, OG AT DU SAMTYKKER Å BINNES AV DENNE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. DU ER OGSÅ ENIG i at DENNE AVTALEN ER DEN KOMPLETTE OG EKSKLUSIVE UTTALELSEN OM AVTALEN MELLOM PARTENE OG SUPPLERTE ALLE FORESLÅTE ELLER FØRSTE AVTALER, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, OG ALLE ANDRE KOMMUNIKASJONER MELLOM PARTENE RELATERT TIL LISENSBESKRIVELSE